میثم شمس آرا

رشد فردی توسعه کسب و کار ذهن

میثم شمس آرا

رشد فردی توسعه کسب و کار ذهن

میثم شمس آرا

مربی رشد و توسعه فردی و کسب و کار
من اینجام و کمکت می کنم کسب و کار خودت را رونق بدی
عزت نفس و اعتماد بنفس خودت رو بالا ببری و خجالت نکشی
شاگرد استاد هدایت محمودی


۷ مطلب در آذر ۱۴۰۱ ثبت شده است

حفظ اعتماد

  • میثم شمس ارا

راهکارهای ایجاد اعتماد

  • میثم شمس ارا

چه کسی ظالم است ؟

  • میثم شمس ارا

مفهوم اعتماد

  • میثم شمس ارا

تاثیر تبلیغات تصویری

  • میثم شمس ارا

رویای مرگ

  • میثم شمس ارا

قدرت اتحاد 

  • میثم شمس ارا