میثم شمس آرا

رشد فردی توسعه کسب و کار ذهن

میثم شمس آرا

رشد فردی توسعه کسب و کار ذهن

میثم شمس آرا

مربی رشد و توسعه فردی و کسب و کار
من اینجام و کمکت می کنم کسب و کار خودت را رونق بدی
عزت نفس و اعتماد بنفس خودت رو بالا ببری و خجالت نکشی
شاگرد استاد هدایت محمودی


۶ مطلب با موضوع «تصمیم» ثبت شده است

دنیای ذهن ما

  • میثم شمس ارا

قدرت اتحاد 

  • میثم شمس ارا

فایده رویا پردازی چیست؟

  • میثم شمس ارا
  • میثم شمس ارا

 تصمیم یعنی اقدام

  • میثم شمس ارا
  • میثم شمس ارا