میثم شمس آرا

رشد فردی توسعه کسب و کار ذهن

میثم شمس آرا

رشد فردی توسعه کسب و کار ذهن

میثم شمس آرا

مربی رشد و توسعه فردی و کسب و کار
من اینجام و کمکت می کنم کسب و کار خودت را رونق بدی
عزت نفس و اعتماد بنفس خودت رو بالا ببری و خجالت نکشی
شاگرد استاد هدایت محمودی


۱۴ مطلب با موضوع «روانشناسی» ثبت شده است

خوبی آدمهای بد !!

 • میثم شمس ارا

داستان یک هتلدار

 • میثم شمس ارا

علایق بیمارگونه 

 • میثم شمس ارا

رفتار غیره انسانی

 • میثم شمس ارا

{mind set}تنطیمات ذهن

 • میثم شمس ارا

تاثیر تبلیغات تصویری

 • میثم شمس ارا

فایده رویا پردازی چیست؟

 • میثم شمس ارا

چرا زنها نمی‌توانند پارتنر خوبی پیدا بکنند ؟

 • میثم شمس ارا

انتظار مثبت داشته باشید

 • میثم شمس ارا

انجام اقدامات صحیح

 • میثم شمس ارا

من مجرم هستم!

 • میثم شمس ارا

انحرافات ذهنی و دوری از هدف

 • میثم شمس ارا

چرا نمیتونم جلوی اشتباهاتم رو بگیرم ؟؟

 • میثم شمس ارا

نکات فراروانشناختی ...

 • میثم شمس ارا