میثم شمس آرا

رشد فردی توسعه کسب و کار ذهن

میثم شمس آرا

رشد فردی توسعه کسب و کار ذهن

میثم شمس آرا

مربی رشد و توسعه فردی و کسب و کار
من اینجام و کمکت می کنم کسب و کار خودت را رونق بدی
عزت نفس و اعتماد بنفس خودت رو بالا ببری و خجالت نکشی
شاگرد استاد هدایت محمودی


۱۰ مطلب با موضوع «مقاله» ثبت شده است

اتفاقات را آنطوری که دوست دارید ببینید!

  • میثم شمس ارا

انحرافات ذهنی و دوری از هدف

  • میثم شمس ارا

غیره قابل گذشت بشید!

  • میثم شمس ارا

رقابت یعنی شکست؟!

  • میثم شمس ارا

مشتری میفهمد!!

  • میثم شمس ارا

کسب و کار یعنی دیدن مردم

  • میثم شمس ارا

با آدم‌های منفی خانوادم چکار کنم؟

 

برای دیدن ویدیو کامل کلیک کنید

  • میثم شمس ارا

 عادت

  • میثم شمس ارا

اطلاعات غلط

  • میثم شمس ارا

چرا همدیگر رو قضاوت میکنیم

  • میثم شمس ارا