میثم شمس آرا

رشد فردی توسعه کسب و کار ذهن

میثم شمس آرا

رشد فردی توسعه کسب و کار ذهن

میثم شمس آرا

مربی رشد و توسعه فردی و کسب و کار
من اینجام و کمکت می کنم کسب و کار خودت را رونق بدی
عزت نفس و اعتماد بنفس خودت رو بالا ببری و خجالت نکشی
شاگرد استاد هدایت محمودی


 • میثم شمس ارا

تمرکز یعنی چی؟؟

 • میثم شمس ارا
 • میثم شمس ارا
 • میثم شمس ارا
 • میثم شمس ارا
 • میثم شمس ارا
 • میثم شمس ارا

 تصمیم یعنی اقدام

 • میثم شمس ارا
 • میثم شمس ارا
 • میثم شمس ارا
 • میثم شمس ارا
 • میثم شمس ارا
 • میثم شمس ارا

مینی دوره آموزشی رایگان

 

برای دیدن ویدیو کامل روی این متن کلیک کنید

 • میثم شمس ارا
 • میثم شمس ارا

 تصویر سازی

 • میثم شمس ارا

این آدمک خطی است

 • میثم شمس ارا

  باور چیست؟

 • میثم شمس ارا

پارادایم چیست؟

 • میثم شمس ارا

 انسان کی هست و چگونه کار می کند

 • میثم شمس ارا

چطور زندگی خودت را می‌توانی تغییر بدهی؟

 • میثم شمس ارا

 

 

 • میثم شمس ارا